Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

WCT-Wrestling club Třebíč - řeckořímský zápas‚volný styl‚MMA‚

Historie zápasu


Velká cena Hodonína
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8

 

Historie třebíčského zápasu

80. let zápasu v Třebíči 1920-2000

Zápas se v třebíči pěstoval již po první světové válce v atletickém klubu. V roce 1920 byl ustaven pod vedením Emana Kopeckého samotný oddíl v rámci dělnického sportovního klubu.Byla pořádána mezi klubová utkání,oddíl se zúčastňoval různých závodů v Čechách a na Moravě,jeho borci dosahovali dobrých výsledků,do roku 1930 Ludva Kříž několikanásobný mistr Moravy a Slezska , Eda Čepera – Dvojnásobný mistr Moravy,Karel Žanda, Polda Krčma, později F.Vaníček, R Caha,Ant.Tichovský,bratři Trnkové a další.    

          

                                                                                                                    zakládací listina  

V roce 1935 byl založen SK Borovina, kam přešla část borců z DSK Třebíč. Oba tyto kluby patřily v Horácké župě po mnoho let k nejlepším, na vzájemná utkání přicházelo 600 – 800 diváků, starali se i o dorost. V roce 1941 vyhrála SK Borovina přebor Horácké župy a na mistrovství Čech a Moravy skončila pátá.

  

                   1933                                                                                              1940

                                                  

 zadní strana fotografie r.1936                                                              1942

  

1941 z leva:Slatinský,Smejkal,Kříž,Caha,Trnka,Tušer st,Svoboda

Po osvobození oba kluby několikrát společně vystoupili, pak však v důsledku odchodu většiny závodníků i funkcionářů mimo Třebíč začal zápasnický sport stagnovat. Až v roce 1955 se začíná opět trénovat na učilištích, od roku 1959 sem začíná dojíždět krajský trenér m. s. Antonín Nič, který pomáhá Josefu Trnkovi st. udržovat chod oddílu.Mladí zápasníci Chytka, Trnka ml., Kocián, Matějka, Benáček, Kopeček a další, dosahovali slušných výsledků v rámci kraje i ČSR.

 

 

Od roku 1964 však zápas v Třebíči znovu staguje. V roce 1977 byl oddíl znovu obnoven při TJ Elitex Třebíč.V roce 1979 skončil I.Papoušek na Juniorském přeboru ČSR na 4.místě, Drahoš Čech obsadil také 4.místo v kategorii mladšího dorostu. Na krajsém přeboru získalo družstvo mužů 2. Místo, v jednotlivcích obsadili zápasníci jedno 1. a tři 3. Místa,celkem byli za rok 1978-1979získáno 21 medailí, od krajských soutěží až po mistrovsví ČR.

 

                                                 

V dalších letech se v krajských přeborech umísťoval družstva žáků většinou na 2. – 3.místě,dorost dvakrát zvítězil,muži rovněž.Do kvalifikace o I.ligu se družstvo probojovalo v letech 1981 a 1985, dorost pak v letech 1987 a 1989. V jednotlivcích se na mistrovských soutěžích velmi dobře umisťovali I. Papoušek, bratři Dostálové,Zdeněk Cink ml.,J.Trnka ml., Stonáček P., J. Beneš, L. Brázda, F. Žličař, Petr Mai, S. Mastný, bratři Benáčkovi, B. Beneš a další.V letech 1978 – 1990 získali členové 114 krát titul přeborníka kraje, dvakrát přeborník ČSR a v rámci ČSSR obsadili Třikrát druhé místo a třikrát třetí – I. Papoušek, L. Brázda, F Žličař.

 

V letech 1978-1990 měl oddíl v průměru 50 až 70 členů.

Od roku 1980 pořádal oddíl každoročně několik soutěží, z nichž nejznámější byl Pohár Vysočiny. Proběhl celkem 11 ročníků, družstvo Třebíče ho vyhrálo celkem třikrát. Ve sportovní hale se konala mistrovství republiky jednotlivců i družstev, také mezinárodní utkání. Po několik let zde probíhala soustředění reprezentantů ČSSR i řada seminářů trenérů a funkcionářů.

           

Výsledky členů oddílu zápasu Tj Třebíč za poslední období 10 let od roku 1990

 Mistrovství ČSFR senioři ř.ř. -52Kg – Libor Brázda – 4. Místo, mistrovství ČR juniorů ř.ř. – 52Kg – Libor Brázda – 2. Místo, 57kg – Mastný Stan. – 2. Místo, st. Dorost v.s. – Zdeněk Cink – 2., 81Kg – Fr. Žličař také 2. Místo, na mistrovství oblasti jednotlivců v zápase ř.ř. a v.s.: žáci – Čtyřikrát 1. Místo, čtyřikrát 2. Místo a třikrát třetí místo, dorost sedmkrát 1. Místo, čtyřikrát 2. Místo a třikrát 3. Místo, junioři – dvakrát 1. Místo, pětkrát 2. A dvakrát 3. Místo, senioři dvakrát 1. Místo a jedenkrát 2. Místo. Umístění družstev na KP dorost 3. Místo, žáci – 2. Místo.

V roce 1991: na Mistrovství oblasti jednotlivců v zápase ř.ř. a v.s. žáci – čtyřikrát 1. Místo, pětkrát 2. Místo a třikrát 3. Místo, dorost – tři krát 1. Místo, čtyřikrát 2. Místo a jedenkrát 3. Místo, junioři – třikrát 1. Místo a dvakrát 2. Místo.

 

 

V roce 1992 na mistrovství oblasti jednotlivců v zápase ř.ř. a v.s.: žáci – třikrát 1.místa, pětkrát 2. Místa a dvakrát 3. Místa.

 

V roce 1993 na mistrovství České republiky ml. Dorostu v zápase ř.ř. vybojoval v hmotnostní kategorii do 60Kg – Martin Trojan – 2. Místo. V oblastním mistrovství jednotlivců v ř.ř. a v.s. : žáci – dvakrát 1. Místo, třikrát 2. Místo a třikrát 3. Místo. Dorost – dvakrát 1. Místo, dvakrát 2. Místo a třikrát 3. Místo a muži dva tituly krajských přeborníků.

V roce 1994 se na mistrovství ČR jednotlivců začíná prosazovat Libor Brázda, jak v zápase ř.ř. tak i ve volném stylu. V kategorii mužů do 52Kg vybojoval bronzové medaile v zápase ř.ř..Na oblastních mistrovstvích v zápase ř.ř. i v. s. – žáci – šestkrát 1. Místo, dvakrát 2. Místo, jedenkrát 3. Místo, muži pětkrát 1. Místo, třikrát 2. Místo, dvakrát 3. Místo. Žáci zvítězili v krajském přeboru družstev a v kvalifikaci o II. Ligu družstev obsadili muži 3. Místo.

V roce 1995 na mistrovství ČR mužů vybojoval Libor Brázda 2. Místa jak v zápase ř. ř. , tak i ve volném stylu, Beneš Jiří – 4. Místo na obl. Mistrovství žáci – třikrát 1. Místo,čtyřikrát 2. Místo, a třikrát 3. Místa, dorost – jedenkrát 1. Místo a dvakrát 2. Místo, muži se stali šestkrát mistry oblasti.

          

 

V roce 1999 na mistrovství ČR mužů v hmotnosti do 54Kg vybojoval Libor Brázda 2 stříbrné medaile, jak v zápase ř.ř., tak i ve volném stylu. Žáci na oblasti získali čtyřikrát 1. Místo a třikrát 2. Místo, muži čtyřikrát 1. Místo. D mužstvo žáků obsadilo v oblasti 3. Místo.

Rok 2000 – Libor Brázda se umístil mezi desítkou nejlepších sportovců okresu. V jubilejním roce trvání zápasu na Třebíčsku se stává mistrem ČR mezi muži zkušený Libor Brázda v hmotnosti do 54Kg a tak dává krásný dárek k 80. Letům trvání zápasu. Na oblasti jednotlivců žáci obsazují třikrát 1. Místo a dvakrát 2. Místo. Družstvo žáků potvrzuje svoji bronzovou příčku na jižní Moravě.

Ze starých novin:

     

 

                                                                                     Zápasnická klasika

 

 

TOPlist